Chi tiết sản phẩm

Cánh quạt thuận nghịch Fx803 (1 đôi)

10'000 VND

Có hàng

Cánh quạt cho máy bay cánh bằng mini 2 kênh (FX803,FX802)