Chi tiết sản phẩm

Cánh quạt thuận nghịch cỡ trung (1 đôi)

15'000 VND

Có hàng

Cánh quạt làm máy bay 2 kênh cỡ trung, dài 10cm