Chi tiết sản phẩm

Pin Lipo 2s 7.4V 1200mAh 30C

180'000 VND

Có hàng

Description:
Item Name:YiZhan JJRC X1
Brand Name:YiZhan X6 JJRC X1 Battery 
No.:X6-10
Dimension: 68.74*29.97*14.46mm
Weight: 68g
 
Package Included:
1 x  Battery