Chi tiết sản phẩm

Motor nâng cấp F949

125'000 VND

Có hàng

Motor đơn sử dụng cho các dòng máy bay F949, F939, F929